Home » Szkolenie » GŚ-52 Gospodarka osadami w małej oczyszczalni ścieków.

szkolenia

GŚ-52 Gospodarka osadami w małej oczyszczalni ścieków.

 

Opis szkolenia:

W momencie oczyszczania ścieków powstaje produkt uboczny w postaci osadu. Takie odpady należy poddać dalszej obróbce, w celu ich stabilizacji. Ostatnim etapem procesu technologicznego może być granulacja, dzięki której otrzymywany jest stabilny produkt, który można następnie wykorzystywać w rolnictwie.

W styczniu 2022r w Dz. U. 2022 poz. 89 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Jeżeli dołożymy do tego ustawę o odpadach, w tym Bazę Danych o Odpadach BDO, oraz inne przepisy obowiązujące w rolnictwie – stosowanie osadu w celach rolniczych jest coraz bardziej skomplikowane.

Wobec tych  problemów z rolniczym wykorzystaniem odwodnionych osadów ściekowych oraz przygotowywaną nowelizacją przepisów, przedstawimy na przykładzie komunalnych osadów ściekowych w oczyszczalni w Gniewinie instalację granulacji osadów. Granulat jest łatwy do rolniczego wykorzystania i oczyszczalnia w Gniewinie może pochwalić się certyfikatem/pozwoleniem Ministra Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu jako środek poprawiający właściwości gleby tzw. ulepszacz glebowy. Od 2021 r wykorzystywana jest również technologia granulacji osadu z wykorzystaniem dużej dawki wysoko reaktywnego wapnia.

Harmonogram: 05.09.2022 godzina 9.00-11.00

Wykładowcy:

Dariusz Rohde: zastępca dyrektora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, technolog, specjalista w prowadzeniu ścieków w małych zlewniach, z dużym udziałem ścieków przemysłowych.