Home » Szkolenie » GŚ-52 Gospodarka osadami w małej oczyszczalni ścieków – Instalacja granulacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Gniewinie

szkolenia

GŚ-52 Gospodarka osadami w małej oczyszczalni ścieków – Instalacja granulacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Gniewinie

Opis szkolenia:

W momencie oczyszczania ścieków powstaje produkt uboczny w postaci osadu. Takie odpady należy poddać dalszej obróbce, w celu ich stabilizacji. Ostatnim etapem procesu technologicznego może być granulacja, dzięki której otrzymywany jest stabilny produkt, który można następnie wykorzystywać w rolnictwie.

Wobec problemów z rolniczym wykorzystaniem odwodnionych osadów ściekowych oraz przygotowywaną nowelizacją Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, w oczyszczalni w Gniewinie uruchomiono instalację granulacji osadów. Granulat jest łatwy do rolniczego wykorzystania i może uzyskać pozwolenie Ministra Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu jako środek poprawiający właściwości gleby.

Harmonogram: 19.05.2022 godzina 9.00-14.00

Wykładowcy:

Dariusz Rohde: zastępca dyrektora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

 Michał Świsłowski : Ekofinn