Home » Szkolenie » GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

szkolenia

GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

Celem szkolenia jest  zdobycie przez uczestników umiejętności oceny jakości osadu czynnego przy wykorzystaniu wskaźników makro i mikroskopowych.
Monitorowania przebiegu efektów procesu oczyszczania, rozwiązywania poszczególnych problemów eksploatacyjnych w codziennej pracy użytkowników oczyszczalni ścieków.

Szkolenie skierowane jest do:  technologów, operatorów,  pracowników laboratoriów w oczyszczalniach ścieków oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zajęcia praktyczne
p
rowadzone będą w oparciu o obserwacje osadu czynnego pochodzącego z różnych oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem mikroskopów.

Zachęcamy Państwa do przywiezienia własnych próbek osadu czynnego,
które posłużą jako materiał ćwiczeniowy.

1,5 dm3 próby osadu czynnego powinny być pobrane ze strefy tlenowej podczas napowietrzani

I Dzień  8:00 – 17:30
8:00-12:00 Wprowadzenie- Podstawy bioindykacji osadu czynnego. Analiza biologiczna osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. Skład i funkcje biocenozy osadu czynnego. Sposoby oceny osadu czynnego

12:00-14:00 Zajęcia praktyczne- Wskaźniki makro i mikroskopowe przebiegu procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
14:00-14:30- obiad
14:30-15:30 Zaburzenia sedymentacji osadu czynnego.
15:30-17:30 Zajęcia praktyczne- Biologiczna analiza osadu czynnego

II Dzień 8:30 – 14:30
8:30-9:30 Metody zwalczania organizmów nitkowatych
9:30-14:30  Zajęcia praktyczne- Kompleksowa ocena jakości  osadu czynnego- analiza osadu przywiezionego przez uczestników.
Podsumowanie warsztatów
14:30 Obiad

Termin szkolenia: 14-15 marca 2024

Prowadzący: dr inż. Adam Drzewicki  wykonawca opracowań dotyczących przyczyn zaburzeń prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, autor publikacji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki ściekowej i osadowej w tym książki „Bioindykacyjne aspekty osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków”

Koszt: 1550,00 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem to wówczas stosowana będzie zwolniona stawka VAT (oświadczenie jest dostępne w „Dokumenty do pobrania” na dole strony)
Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.

Miejsce Realizacji :
Dom Zdrojowy (ul. Zdrojowa 2, 80-515 Gdańsk- Brzeźno)
więcej informacji  


Regulamin  wydarzeń stacjonarnych  dostępna TUTAJ (w „Dokumentach do pobrania” na dole strony)