Home » Szkolenie » GŚ-BYT Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie bytowskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju.

szkolenia

GŚ-BYT Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie bytowskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju.

WFOSiGW wersja kolor

Dnia 31 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, odbędzie się spotkanie będące kontynuacją rozpoczętych działań zmierzających do uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi w powiecie bytowskim.

Podczas spotkania zostanie szczegółowo zaprezentowany Raport powiatowy z 2015 roku wraz z sugerowanymi w nim rozwiązaniami docelowymi.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych, operatorów poszczególnych oczyszczalni, przedsiębiorstw związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną z terenu powiatu bytowskiego.

Planowane spotkanie w Bytowie ma w założeniach merytoryczną dyskusję umożliwiającą wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy operatorami oczyszczalni a osobami odpowiedzialnymi za decyzje finansowe i organizacyjne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z opiekunem spotkania.