Home » Szkolenie » GO-7 Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów

szkolenia

GO-7 Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów

Szkolenie ma na celu przygotowanie merytoryczne osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów.

*** Ogłoszenie (z Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) dot. najbliższego egzaminu: TUTAJ ***

U S T A W A z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699):

Art. 132. Na stanowisku kierownika składowiska odpadów zarządzający składowiskiem odpadów zatrudnia osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Art. 156. 1. Zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest podmiot prowadzący termiczne przekształcanie odpadów odpowiednio w spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.
2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest obowiązany zatrudniać na stanowisku kierownika spalarni odpadów lub współspalarni odpadów wyłącznie osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Na prośbę osób zainteresowanych uczestnictwem, termin został zmieniony na 24-25.11.2022 (ze względu na to, że egzamin w Gdańsku odbywa się 26.11.2022)

Program szkolenia


Koszt netto:

I Dzień – przygotowanie do egzaminu na kierownika spalarni odpadów

1500,00 zł/os. 

II Dzień – przygotowanie do egzaminu na kierownika składowiska odpadów

1500,00 zł/os.

Dzień I+II

2500,00 zł/os.

Termin nadsyłania zgłoszeń : do 9 listopada 2022Prowadzący:
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński– profesor Politechniki Łódzkiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, Politechniki Łódzkiej.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
Autor podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych m.in.” Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – wybrane zagadnienia”
Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju.

Ewa Stobnicka – Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami zdobywała pracując przez 16 lat w administracji: rządowej (Pomorski Urząd Wojewódzki) oraz samorządowej (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Do jej obowiązków należało m.in. wydawanie decyzji: pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Od 2014 roku pracowała na stanowisku kierownika Referatu pozwoleń środowiskowych Departamentu Środowiska i Rolnictwa. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą EKO-LEGAL Ewa Stobnicka, której celem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania wymaganych decyzji. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego kierunek Ochrona Środowiska.

 


Regulamin wydarzeń stacjonarnych