Home » Szkolenie » GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych.

szkolenia

GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gminnych i miejskich, zakładów komunalnych oraz podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK).

Wykładowcy: Mikołaj Maśliński oraz Jędrzej Bujny – prawnicy Kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k.,


Opis i cel szkolenia

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie jest procedowany w Sejmie (druk sejmowy nr 2661). Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. projektu, projektowana nowela przewiduje zmiany mające na celu rozwiązanie problemu porzucania odpadów, a także nasilającego się zwłaszcza w maju 2018 r. zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów.

Już pobieżna analiza projektowanych przepisów prowadzi do wniosku, że nowe regulacje prawne zmierzają do zaostrzenia wymagań wobec branży odpadowej oraz zwiększenia środków kontrolno-nadzorczych. Wśród projektowanych zmian pojawia się m.in. propozycja skrócenia maksymalnego okresu magazynowania odpadów do 1 roku, wprowadzenie obowiązków związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, czy wreszcie zaostrzenie wymagań związanych z uzyskaniem zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

 

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane gminom oraz podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, którego celem jest z jednej strony przybliżenie aktualnego stanu prawnego, a z drugiej wskazanie rozwiązań prawnych, które mogą przyczynić się do wzrostu osiąganych przez gminy poziomów recyklingu, a tym samym oddalić widmo ewentualnych obciążeń finansowych w postaci kar pieniężnych.


Program szkolenia

Blok I – Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi

  • Część I –Nowelizacja ustawy o odpadach
  • Część II – Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska

Blok II – Konsekwencje ostatnich zmian na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi

  • Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
  • Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  • Założenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
  • Obowiązki sprawozdawcze gmin w świetle aktualnych przepisów

Blok III – Wyzwania na kolejne lata