Home » Szkolenie » E-51 Gminne oczyszczalnie ścieków – zarządzanie zlewnią, monitoring ścieków, koszty

szkolenia

E-51 Gminne oczyszczalnie ścieków – zarządzanie zlewnią, monitoring ścieków, koszty

Wydarzenie jest kierowane do gminnych przedsiębiorstw wod-kan
Szkolenie obejmować będzie następujące tematy:

  • Zlewnia ścieków – źródła ścieków

  • Bilansowanie ilościowe i jakościowe zlewni, nierównomierność dopływu

  • Ścieki dowożone i przemysłowe

  • Monitoring procesów oczyszczania i jakości ścieków

  • Sposoby optymalizacji kosztów odbioru i oczyszczania ścieków

Prowadzący: Dariusz Rohde – zastępca dyrektora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Harmonogram: 14.04.2022  godz 10:00 – 11:30


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)