Home » Szkolenie » Gl-41 Warsztaty doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

Gl-41 Warsztaty doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych jak
i początkujących.


Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych w związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W oparciu o przykłady uczestnicy poznają:

– interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
– zasady formułowania niezgodności
– zasady audytowania i raportowania – wymagania normy ISO 19011:2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych jak i początkujących.


Prowadzący:
Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawowe pojęcia dotyczące auditów i systemów jakości – przypomnienie
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań
 • Podstawowe definicje (PN-EN ISO 19011:2018; ISO 9000)
 • Zasady audytowania – (PN-EN ISO 19011:2018)
 • Zarządzanie audytami wewnętrznymi z uwzględnieniem ryzyka
 • Zbieranie informacji, analiza i ocena dowodów
 • Przedstawiania ustaleń i wyników audytów – raport z audytu, niezgodności,

  Ćwiczenia realizowane z wykładami:

  – Doskonalenie formułowania niezgodności.
  – Zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania.
  – Ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie.
  – Formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów.

Ramy godzinowe:
9:00-16:00


 

Zapraszamy!!!