Home » Szkolenie » GL-40 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej

szkolenia

GL-40 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów analitycznych zajmujących się badaniami fizykochemicznymi np. wody, ścieków, żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników:

  • z ogólnymi zasadami zapewnienia spójności pomiarowej
  • wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • wymaganiami akredytacyjnymi w szczególności polityką PCA przedstawioną w dokumencie DA-06

Wykładowca: 
Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Ramy godzinowe:
Szkolenie jednodniowe
 9:00-16:00


PROGRAM SZKOLENIA
– podstawowe terminy zawarte ISO Guide 99
– wzorcowanie
– spójność pomiarowa
– weryfikacja
– sprawdzenie
-wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące nadzorowania wyposażenia
– wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące spójności pomiarowej
– świadectwa i wyniki wzorcowania i ich wykorzystanie
– postępowanie z przyrządami do pomiaru objętości (szkłem pomiarowym)
– DA-06 – materiały odniesienia i ich wykorzystanie do zapewnienia spójności pomiarowej
– przykłady dotyczące spójności pomiarowej w analityce:
– metody miareczkowe
– metody elektrochemiczne
– metody spektrofotometryczne


Zapraszamy!!!