Home » Szkolenie » GL-33/1 Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania)

szkolenia

GL-33/1 Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zmianami w wymaganiach znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (szkolenie nie jest prezentacją całej treści normy). Omawiane są zmiany dotyczące struktury normy oraz zamiany zasadnicze dotyczące procesu i ryzyka. Również prezentacja mniejszych modyfikacji wymagań będzie pomocna w dostosowaniu systemu zarządzania oraz dokumentacji. Szkolenie obejmuje wskazanie ważniejszych zmian w systemie zarządzania w celu dostosowania do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.


Wykładowca: 
Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

 


PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany dotyczące struktury normy
Opcja A i opcja B
Ryzyko – zdefiniowanie pojęcia
Działania „ukierunkowane na ryzyka i szanse” – wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
– ryzyko dla bezstronności; poufność
– dokumentowanie działań ukierunkowanych na ryzyka

Proces i norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
– dokumentowanie procesu

Przegląd wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02:

Wymagania zasadnicze: poufność, bezstronność

Wymagania dotyczące struktury (organizacji) i zarządzania
– kierownictwo laboratorium

Zasoby
– personel; infrastruktura i warunki środowiskowe; wyposażenie
– spójność pomiarowa + załącznik A do normy
– dostawy i usługi zewnętrzne, podwykonawstwo

Przegląd wymagań p. 7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
– przegląd zapytań ofert i umów
– prezentowanie wyników badań: zmiany
– wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
–  skargi
–  nadzorowanie danych

System zarządzania:
– dokumentacja w świetle znowelizowanej normy
– nadzorowanie dokumentacji; nadzorowanie zapisów; doskonalenie
– działania korygujące; audyty wewnętrzne; przeglądy kierownictwa


Ramy godzinowe: 
Szkolenie jednodniowe
 9:00-16:00


Zapraszamy !