Home » Szkolenie » GL-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ

szkolenia

GL-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ

 

 

Szanowni Państwo,

Gdańska Fundacja Wody Zaprasza do udziału w szkoleniu „OZNACZNIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES – JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ”.

Termin: 23-24.10.2018

Miejsce:  Siedziba Firmy Merazet S.A Poznań

Adresaci: Pracownicy laboratoriów

Zakres tematyczny szkolenia : bez limitu miejsc

1.Oznaczanie metali ciężkich w wodzie do spożycia – zmiany prawne, aspekty praktyczne w oznaczeniach laboratoryjnych – Agnieszka Szuster – Janiaczak – BIS Poznań
2. HR-CS AAS – wysokorozdzielczy spektrometr absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania jako alternatywa pomiędzy klasycznym AAS a ICP-OES.
3.Kalibracja i sterowanie jakością metod badawczych.
4.Wymagania prawne w kontekście oznaczania metali w wodzie i ściekach technikami AAS   i ICP-OES.
5.Podstawy absorpcyjnej spektrometrii atomowej i jej zastosowanie do oznaczania metali w wodzie i ściekach.
6.Optyczna spektrometria emisyjna z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES) – zalety, ograniczenia, zastosowanie.

 

W części praktycznej będziemy skupiać się na oznaczeniu stężeń wybranych metali w wodzi i ściekach na dwóch spektrometrach niemieckiej firmy Analytik AG:  ilość miejsc na warsztatach ograniczona
  • wysokorozdzielczy spektrometr absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania z atomizacją w płomieniu i w kuwecie grafitowej  HR-CS AAS contrAA 800D .
  • wysokorozdzielczy emisyjny spektrometr optyczny z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-OES PQ 9000 Elite.