Home » Szkolenie » GL-30 Równoważność metod alternatywnych

szkolenia

GL-30 Równoważność metod alternatywnych

Szkolenie kierowane do pracowników laboratoriów badawczych pracujących lub chcących wdrożyć nowe metodyki pomiarów oparte na testach kuwetowych – równoważnych wobec metod referencyjnych.

Zakres tematyczny:

  • analiza terminu nazewnictwa metody referencyjnej;
  • przedstawienie i omówienie obowiązujących aktów prawnych (Dyrektyw Unijnych, Ustaw i Rozporządzeń) w podejmowaniu decyzji oraz obrony uzyskanych wyników badań;
  • omówienie obszarów uregulowań prawnych, uświadomienie zapisów w aktach prawnych wobec wyników oznaczanych inną metodą;
  • wykonanie badań, analiza statystyczna oraz omówienie wyników dwóch metod oznaczania fosforu ogólnego (PN-ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 pkt 7.0 oraz metoda HACH LCK 348 i LCK 350);
  • raport walidacyjny – raport potwierdzający równoważność metod.