Home » Szkolenie » GL-29 Wybrane techniki analityczne w badaniach ścieków – warsztaty

szkolenia

GL-29 Wybrane techniki analityczne w badaniach ścieków – warsztaty

Szkolenie jest adresowane do pracowników fizyczno-chemicznych laboratoriów badających ścieki. Jego celem jest przedstawienie powszechnie stosowanych w laboratoriach różnych technik analitycznych w badaniach ścieków i związanymi z nimi problemami. W treściach szkolenia znajdą się przykłady sposobów przygotowania próbek ścieków do badań, usuwania czynników przeszkadzających, rozwiązywania pojawiających się problemów, wykorzystanie możliwości technicznych spektrofotometrów do realizacji badań podstawowych, wykonanie krzywych wzorcowych. Szkolenie może być również pomocne w znalezieniu odpowiedzi na pytanie jaki spektrofotometr wybrać, aby zaspokoić potrzeby naszego laboratorium. W ramach tematyki związanej ze sterowaniem jakością w laboratorium omówiona zostanie interpretacja świadectw wzorcowania (wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego i certyfikatach materiałów odniesienia).

Forma szkolenia – 50% wykłady i 50% warsztaty:

Prowadzący: doświadczony wykładowca Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, specjaliści Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku i MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. w Poznaniu

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 3 listopada

Harmonogram zajęć:
Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00, zakończenie ostatniego dnia o godz. 12:30.