Home » Szkolenie » GL-26 Sensoryka w praktyce-zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody

szkolenia

GL-26 Sensoryka w praktyce-zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody

Dzięki uprzejmości Wodociągów Tarnowskich

Proponujemy Państwu udział w 2 dniowym szkoleniu z elementami warsztatowymi oraz porównaniem miedzylaboratoryjnym w zakresie jakościowej analizy sensorycznej wody.
W trakcie warsztatów każdy Uczestnik będzie mógł nauczyć się rozpoznawać smaki i zapachy, sprawdzić swoją wrażliwość sensoryczną czy dokonać oceny demonstracyjnych próbek wody metodą ilościową.
Możecie Państwo wziąć udział wyłącznie w szkoleniu lub w szkoleniu i w porównaniu.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

– nauczysz się zasad prawidłowego postępowania podczas wykonywania analiz sensorycznych
– samodzielnie wykonasz zaplanowane testy i zidentyfikujesz obszary, w których masz wątpliwości
– przećwiczysz wypełnianie formularzy i nauczysz się w jaki sposób pracować z danymi
– sprawdzisz swoją zdolność rozpoznawania wybranych smaków i zapachów oraz swoją wrażliwość sensoryczną
– będziesz mieć możliwość pracy z właściwymi deskryptorami smaku i zapachu
– zdobędziesz umiejętności w zakresie planowania i przygotowywania testów i analiz
– na bieżąco wymienisz doświadczenia i wrażenia z innymi uczestnikami
– zobaczysz, jak wygląda Pracownia Sensoryczna i praca koordynatora

PORÓWNANIE MIEDZYLABORATORYJNE W ZAKRESIE JAKOŚCIOWEJ ANALIZY SENSORYCZNEJ WODY
Proponujemy Państwu udział w małym porównaniu międzylaboratoryjnym zorganizowanym na potrzeby potwierdzenia ważności wyników uzyskiwanych przez Laboratoria Badania Wody, w dziedzinie jakościowych badań sensorycznych. Wobec braku dostępności na rynku profesjonalnych, akredytowanych programów PT/ILC w zakresie metody jakościowej stwierdzania obecności obcego smaku / zapachu w wodzie (w terenie), nasza propozycja może być ciekawą alternatywą w tym zakresie, uzupełniając tym samym program potwierdzania ważności wyników opracowany w laboratorium. Zachętę do podejmowania innych działań niż profesjonalne badania biegłości znajdziemy w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018, dokumentach EA czy politykach PCA.

W związku z faktem, że dla metod sensorycznych, a zwłaszcza metody jakościowej, opracowanie rozbudowanego programu monitorowania ważności wyników w laboratorium jest trudne, a niektóre narzędzia sterowania jakością są niedostępne / niemożliwe do przeprowadzenia, każdy sposób na potwierdzenie kompetencji personelu stanowi ważny element w wykazaniu miarodajności wyników laboratorium.

Z drugiej strony w normie PN-EN 1622:2006, opisującej metodę określania liczby progowej smaku i zapachu w wodzie przyzwolono na wykonywanie analizy w formie uproszczonej (jakościowej), podając wynik w postaci opisowej (nie liczbowej). Procedura postępowania opisana w załączniku C (normatywnym) do ww. normy, jest wystarczająca dla spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WAŻNE!
-Organizator nie posiada akredytacji w zakresie organizacji badań biegłości, ani nie wdrożył wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności – ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.
-Niniejsze Porównanie nie może być traktowane jako małe porównanie międzylaboratoryjne w rozumieniu wymagań dokumentu EA-4/21 INF:2018 z uwagi na jakościowy charakter badań, których dotyczy.
-Opracowanie wyników proponowanego porównania nie będzie zawierało elementów statystyki z uwagi na brak liczbowo wyrażonych wyników badań.

Termin:  19-20 CZERWCA  2024

PROGRAM

19 czerwca 2024: Hotel Tarnovia w Tarnowie
SZKOLENIE

14:00  – rejestracja uczestników i zakwaterowanie w hotelu.
14:15 – obiad
15.00 – 18:30 Badanie smaku i zapachu w wodzie– analiza krok po kroku
Dyskusja rozmowy i konsultacje.

20 czerwca 2024:  Laboratorium Wody i Ścieków Wodociągów Tarnowskich (ul. Czysta 14, Tarnów)
SZKOLENIE
7.30   przejazd do Laboratorium (zbiórka –Hotel Tarnovia)– zapewnia GFW
Pokaz metody badania smaku i zapachu metod uproszczoną i pełną (część pokazowa)
Wdrożenie metod sensorycznych w laboratorium – omówienie testów (część wykładowa)
Pokaz testu wrażliwości zapachowej i rozpoznawania zapachów (część pokazowa)
Test wrażliwości zapachowej (część warsztatowa)
Test rozpoznawania smaków (część warsztatowa)
Test rozpoznawania zapachów (część warsztatowa)
Nowośc! – Badanie zapachu w wodzie metodą pełną (część warsztatowa) 

Uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa w szkoleniu oraz zestawienie wyników badania zapachu metodą pełną (z części warsztatowej) wraz z ich krótkim omówieniem

W trakcie warsztatów przewidujemy indywidualne omawianie wyników przeprowadzonych testów,
konsultacje w sprawie wydzielenia / zaprojektowania Pracowni Sensorycznej oraz omówienie zagadnienia wyboru wody odniesienia w zespole.

14:00 – obiad 

PORÓWNANIE MIEDZYLABORATORYJNE W ZAKRESIE JAKOŚCIOWEJ ANALIZY SENSORYCZNEJ WODY
Uczestnicy otrzymają protokoły badań ale badanie wykonują  na swoim szkle i odczynnikach w przypadku gdy zdecydują  się usuwać chlor.

14:40 – ok.17:00

Ze względu na udział części warsztatowej drugiego dnia godziny zajęć mogą ulec nieznacznemu wydłużeniu lub skróceniu.

UWAGA! lista na szkolenie jest zamknięta

KOSZT:
udział w szkoleniu- 1650 zł netto
udział  w porównywaniach- 380 zł netto, chetnych prosimy o informacje w uwagach!


Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Spółka z o.o.  które od 10 lat posiada akredytację w zakresie wykonywania badań sensorycznych wody.
Zespół od kilku lat współpracuje z Gdańską Fundacją Wody, dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniem  w tym obszarze podczas organizowanych szkoleń i warsztatów


Zapraszamy także na webinary:

E-340 Sensoryka dla początkujących – badania smaku i zapachu krok po kroku.
E-341 Sensoryka dla koordynatorów – wdrożenie i weryfikacja metod sensorycznych w laboratorium.
E-75   Weryfikacja metod i potwierdzanie ważności wyników w analizach sensorycznych.
E-342 Warsztaty z sensoryki – prowadzenie zapisów, praca z danymi, interpretacja wyników, najczęściej popełniane błędy w pracowni sensorycznej.
E-355 Nowe kryteria ocen w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych.

 


Regulamin Wydarzeń Stacjonarnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)