Home » Szkolenie » GZ-7 Techniki PCR w badaniach mikrobiologicznych żywności – zasady technik, wymagania normalizacyjne, nadzorowanie i sterowanie jakością, elementy walidacji i szacowania niepewności.

szkolenia

GZ-7 Techniki PCR w badaniach mikrobiologicznych żywności – zasady technik, wymagania normalizacyjne, nadzorowanie i sterowanie jakością, elementy walidacji i szacowania niepewności.

Obecnie najbardziej obiecujące metody wykrywania i identyfikacji bakterii zanieczyszczających żywność opierają się na technice  PCR.  Istnieją liczne odmiany tej techniki pozwalające np. na wykrywanie konkretnych zmian w DNA, jak również RNA, czy określenie ilości kopii danego odcinka DNA w próbce.

Na szkoleniu omówione zostanąwybranych technikach PCR,  wymaganiach normalizacyjnych związanych ze stosowaniem technik PCR w mikrobiologii żywności.

Omówione zostaną również elementy walidacji i szacowania niepewności.

Szkolenie kierowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.