Home » Szkolenie » Farmaceutyki w ściekach – zaawansowane technologie usuwania i analizy chemiczne

szkolenia

Farmaceutyki w ściekach – zaawansowane technologie usuwania i analizy chemiczne

Niewątpliwie w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się wprowadzenia nowych przepisów nakazujących monitoring farmaceutyków w środowisku wodnym. W ramach projektu Morpheus zapraszamy na szkolenie, które  skupi się na analizie tego stosunkowo nowego i jakże istotnego problemu jakim jest obecność farmaceutyków
w ściekach. Będzie mieć ono na celu  poszerzenie świadomości wśród specjalistów na temat farmaceutyków wprowadzanych do środowiska wodnego i potencjału ich usuwania przez oczyszczalnie ścieków. Prezentowany materiał pozwoli na przyjrzenie się najnowszej wiedzy nt. technologii usuwania farmaceutyków oraz analiz chemicznych szacujących ilości farmaceutyków w ściekach.

Wiedza pozyskana podczas szkolenia wspomoże Państwa w przyszłości w podejmowaniu decyzji  dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków pod kątem usuwania farmaceutyków.

W ramach projektu podczas szkolenia otrzymacie Państwo cenne materiały w języku polskim na temat analiz chemicznych i zaawansowanych technologii usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków.

Zagadnienia obejmować będą:

I – PROJEKT MORPHEUS
II – Tło historyczne oczyszczania ścieków
III – Podstawy prawne i rekomendacje dla monitoringu i usuwania farmaceutyków.
IV – Dlaczego farmaceutyki i antybiotyki stały się zagrożeniem środowiskowym?
V – Konsumpcja farmaceutyków
VI – Farmaceutyki w środowisku
VII – Jak badać wpływ chemikaliów na środowisko i żyjące w nim organizmy
VIII – Metody usuwania farmaceutyków
IX – Kryteria wyboru metody oczyszczania
X – Zaawansowane technologie oczyszczania
XI – Porównanie kosztów systemu i kryteriów projektowych dla ozonowania i PAC
XII – Analizy chemiczne farmaceutyków
XIII – Więcej informacji na temat farmaceutyków w ściekach
XIV – Raporty z projektów MORPHEUS
XV – Praktyczne wdrożenia instalacji do usuwania farmaceutyków – koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz efektywność instalacji, żywotność i problemy technologiczne w jej eksploatacji


Ramy czasowe:  9:00-13:00
Zakończenie Lunchem


Szkolenie skierowane jest do:

– operatorów oczyszczalni ścieków
– laboratoriów chemicznych
– projektantów technologii oczyszczania ścieków i niezależni eksperci
– firm konsultingowych i inżynieryjnych
– organów kontrolnych (odpowiedzialnych za zdrowie publiczne i ochronę środowiska)
– uniwersytetów technologicznych (wdrażających nowoczesne technologie w oczyszczaniu ścieków)
– centrów szkoleniowych w sektorze wodnym
– administracji publicznej odpowiedzialnej za sektor wodny
– instytucji finansowych, które szczególnie w nowych krajach członkowskich UE, udzielają wsparcia finansowego UE na rzecz poprawy zarządzania gospodarką wodną (Fundusz Spójności)


Szkolenie jest bezpłatne.
Zapraszamy do wysyłania kart zgłoszenia oraz rezerwacji miejsc:
beata@gfw.pl, sekretariat@gfw.pl