Home » Szkolenie » E-36 Barwa wody-rutynowa realizacja badań.

szkolenia

E-36 Barwa wody-rutynowa realizacja badań.

Zapraszamy do glosowania na najciekawszy temat webinarium !  
Zmiany w normie 11731:2017 w stosunku do normy 11731-2:2008.
13 Vote
PN-EN ISO 11133:2014-07- Mikrobiologia zywnosci, pasz i wody - Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badan pozywek.
5 Vote
Szczepy referencyjne w laboratorium mikrobiologicznym – postpowanie, przechowywanie, nadzór.
9 Vote
Techniki pobierania próbek zywnosci do badan krobiologicznych-aspekty praktyczne.
0 Vote
Sprawdzenie metody oraz szacowanie niepewnosci.
9 Vote
Podejscie praktyczne do wdrozenia akredytacji badan mikrobiologicznych wody do spozycia.
5 Vote
Clostridium perfringens metoda filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 14189:2016-10.
1 Vote
Wysoka obecnosc BZT5 i ChZT w sciekach.
10 Vote

Gdańska Fundacja Wody ma zaszczyt zaprosić Państwa na webinarium dotyczące rutynowych badań barwy wody.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów wód i ścieków rutynowo wykonujących badania barwy w oparciu o metodykę znormalizowaną PN-EN ISO 7887:2012. W trakcie szkolenia omówione zostaną w szczególności metody C i D tj. metoda z wykorzystaniem przyrządów optycznych i metoda wizualna, wymagania aparaturowe, zasada pomiaru, pojawiające się problemy i rozwiązania praktyczne.

Prowadzący:

Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, wieloletni wykładowca GFW.

Spotkanie odbędzie się 25.10.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30 

Zapraszamy !