Home » Szkolenie » E-137 Wycieranie i korozja w rurociągach ścieków i osadów, ich naprawa i wzmocnienie – studium przypadków awarii i napraw przez kompozytowy system naprawczy

szkolenia

E-137 Wycieranie i korozja w rurociągach ścieków i osadów, ich naprawa i wzmocnienie – studium przypadków awarii i napraw przez kompozytowy system naprawczy

 

Korozja na OŚ jest częstym problemem operatorów. Zazwyczaj planowana renowacja zakłada wysokie koszty wiążace się z wymianą zkorodowanej infrastruktury. Tymczasem istniejące i zniszczone  elementy mogą zamiast wymiany zostać poddane renowacji. Technologie kompozytowe to innowacyjny system naprawczy, przeznaczony do naprawy, renowacji i wzmocnienia rurociągów oraz zbiorników, które pod wpływem korozji lub innych czynników utraciły grubość nominalną ścianki do perforacji włącznie. System ten zgodny jest z wymogami norm PN-EN ISO24817 oraz ASMEPCC-2.

Stosowane rozwiązanie prezentowane podczas wydarzenia jest wysoce cenione w Europie i było wielokrotnie nagradzane branżowymi nagrodami.

Technologia naprawy obejmuje następujące etapy:

– Obróbkę strumieniowo-ścierną

– Naprawę nieszczelności króćców

– Wyoblenie spoin

– Aplikacje systemu obejmowego

– Aplikacjae kompozytu

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie również przypadek wzmocnienia płaszcza stalowego dna zbiornika WKF.

Harmonogram: 18.05.2021, godz 10:00