Home » Szkolenie » E-93 Ograniczenie skutków suszy – jak usprawnić proces inwestycji?

szkolenia

E-93 Ograniczenie skutków suszy – jak usprawnić proces inwestycji?

 

Szanowni Państwo,

W wyniku zmian klimatu coraz intensywniej zmienia się charakter opadów. Choć ich roczna  suma pozostaje podobna, coraz rzadziej występują deszcze lekkie i umiarkowane a coraz częściej te intensywne, nawalne. Oznacza to wydłużone okresy suszy przeplatane krótkimi i gwałtownymi opadami. Wysuszona gleba nie jest w stanie ich wchłonąć, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień czy powodzi. Problemem jest również brak pokrywy śnieżnej, która nie nawadnia gleby, wzmagając suszę. Pomimo, że pomogły ostatnie wilgotne miesiące, to wobec braku perspektyw na śnieżne długie zimy (zmiany klimatu i wzrost temperatury), kolejne lata będą coraz trudniejsze.  Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy czyli tzw. specustawa suszowa ma wprowadzić do systemu prawnego rozwiązania które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięć retencyjnych.

Suma opadów z kwietnia 2020 obrazująca przykład postępującej suszy Gdańsku.

Szkolenie kierujemy do:
-przedstawicieli samorządów,
-jednostek realizujących inwestycje
-inwestorów prywatnych i wszystkich zainteresowanych adaptacją do zmian klimatu

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
– jakie są planowane uproszczenia procesie inwestycyjnym;
– jak skrócić formalności związane z realizacją inwestycji przeciwdziałających skutkom suszy;
– jak w świetle nowej ustawy zaplanować budżet gmin;
– co dalej z projektem ustawy

Harmonogram: 11 grudnia 2020 godz. 10:00 – 11:30

Zniżka dla członków Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

– 80 zł +VAT
(członkostwo weryfikowane w biurze SAK)

Prowadzący: Wojciech Szpakowski inż. inżynierii środowiska oraz inż. budownictwa. Dyrektor Techniczny w spółce Gdańskie Wody. Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jako autor lub współautor przygotował około 50 publikacji naukowych oraz dydaktycznych z zakresu hydrauliki, hydrologii, hydrogeologii oraz ponad 20 dzieł eksperckich (w tym opinie hydrologiczne wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych). Współautor książki:  System Powierzchniowej Retencji Miejskiej w Adaptacji Miast do Zmian Klimatu wyd. PG r. 2019. Aktualnie prowadzi przedmioty: Melioracje i Odwodnienia, Prawo Wodne. Jest wykładowcą studium podyplomowego: Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej, realizowanego na Politechnice Gdańskiej.

 

Zapraszamy!