Home » Szkolenie » E-89 Zrzuty ścieków przemysłowych, energochłonność, tłocznie, inwestycje, ścieki poza aglomeracjami – ważne zagadnienia dla GMINNYCH OŚ – seminarium on-line

szkolenia

E-89 Zrzuty ścieków przemysłowych, energochłonność, tłocznie, inwestycje, ścieki poza aglomeracjami – ważne zagadnienia dla GMINNYCH OŚ – seminarium on-line

Gminne OŚ często muszą sprostać innym problemom niż OŚ większego typu. Dlatego też kontynuując temat podstaw eksploatacji gminnych OŚ podczas szkolenia przeprowadzonego w październiku prezentujemy inne wybrane ważne zagadnienia.

Harmonogram seminarium on-line: 26.11.2020, godz 9:00

9:00 Zrzut ścieków przemysłowych do gminnej Oś – jak kontrolować zakłady przemysłowe, jak reagować na nagły zrzut, jak dostosować technologię do wyższych ładunków.

9:30 Poprawa energochłonności gminnej OŚ – gdzie szukać oszczędności energii, jakich korzyści można się spodziewać.

10:00 Tworzenie mini laboratorium w gminnych Oś – podstawowa kontrola procesów biologicznych i mechanicznych.

10:30 Przerwa

10:45 Eksploatacja tłoczni ścieków o małych wydajnościach na przykładzie gminy Gniewino.

11:15 Przygotowanie i realizacja inwestycji w gminnych OŚ.

11:45 Zbieranie i oczyszczanie ścieków na terenach znajdujących się poza aglomeracjami

12:15 dyskusja

12:30 zakończenie


Wykładowcy
: eksperci i praktycy wod-kan


Cena
: 130 zł netto uczestnicy woj. pomorskiego, 160 zł netto pozostali uczestnicy + 23%VAT


ZAPRASZAMY!