Home » Szkolenie » E-88 Zielona retencja – osiedla

szkolenia

E-88 Zielona retencja – osiedla

 

                                                                                                                   

Szanowni Państwo,

Zmiany klimatu są zjawiskiem globalnym, ale ich skutki są odczuwalne lokalnie, szczególnie w miastach.
W rozbudowujących się aglomeracjach woda zamiast przechodzić przez kolejne etapy cyklu hydrologicznego
zbyt szybko paruje lub spływa po uszczelnionych powierzchniach
i nie wsiąka w grunt, przez co nie zasila wód gruntowych, mogąc powodować deficyt wodny. Ostatecznie zanika proces infiltracji, a przyśpiesza się spływ powierzchniowy przy jednoczesnym ograniczeniu retencji i ewapotranspiracji. Konwencjonalne inwestycje odwodnieniowe, których celem jest jak najszybsze pozbycie się wody, a nie zachowanie jej w obiegu przyrodniczym potęguje ten problem. Dlatego coraz częściej stawia się na zielono-błękitną infrastrukturę.

Biorąc udział w szkoleniu dowiecie się:

– jak w praktyce znajdować przestrzeń dla wody i zieleni na terenach nowopowstających osiedli
– jak przyśpieszyć proces uzgadniania dokumentacji projektowej


Szkolenie kierujemy do:

  • Projektantów systemów odwodnieniowych

  • Architektów krajobrazu

  • Osób zaangażowanych w proces uzgadniania dokumentacji projektowej.

ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW SAK – 80 zł +VAT
Prosimy o dopisanie na karcie zgłoszenia: SAK (członkostwo weryfikowane w biurze SAK)

 

Harmonogram: 27 sierpnia 2020 godz. 10:00- 11:30 


Prowadzący:
Dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss od 2009 roku prowadzi autorską pracownię projektową Zieleniarium. Pracownia specjalizuje się w kształtowaniu publicznych terenów zieleni, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions (NBS). Pracownia pochwalić się może pionierskimi w Polsce projektami zagospodarowania terenu z uwzględnieniem Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM) oraz innych elementów włączających się w system Zielonej Infrastruktury miasta. Joanna Rayss w 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami wspierając w tym zakresie także inne polskie samorządy.

Zapraszamy !