Home » Szkolenie » E-83 Analiza niezgodności i spostrzeżeń – umiejętne przeprowadzanie procesu korekcji, działań korygujących z uwzględnieniem analizy ryzyka

szkolenia

E-83 Analiza niezgodności i spostrzeżeń – umiejętne przeprowadzanie procesu korekcji, działań korygujących z uwzględnieniem analizy ryzyka

Celem spotkania jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu postępowania z niezgodnościami i spostrzeżeniami w laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem roli analizy ryzyka i form dokumentowania tego procesu.

W trakcie spotkania, prowadzonego w oparciu o konkretne przykłady będą omówione m.in. następujące zagadnienia;

 • Działania naprawcze w laboratorium – rola i zadania kierownictwa technicznego oraz pełnomocników ds. jakości;
 • Niezgodność a spostrzeżenie – definicje, różnice oraz przykłady formułowania;
 • Sprawne projektowanie właściwego algorytmu postępowania w laboratorium z niezgodnościami oraz spostrzeżeniami;
 • Niezgodność / korekcja / działanie korygujące – definicje, przykłady oraz różnice między działaniem korygującym a korekcją;
 • Ocena niezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku;
 • Ocena ryzyka i działania korygujące a doskonalenie systemu zarządzania jakością;
 • Formy dokumentowania i prowadzenia zapisów z oceny spostrzeżeń i niezgodności;

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry zarządzającej laboratorium;
 • personelu odpowiedzialnego za system zarządzania jakością w laboratorium;
 • pracowników działów jakości;
 • kierowników i członków zespołów projektowych w laboratorium;
 • auditorów wewnętrznych;
 • kierowników i pracowników technicznych laboratorium.

Prowadząca: Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Harmonogram: 18.02.2022 godzina 10:00-11:30


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)