Home » Szkolenie » E-82 Ocena zewnętrznych dostawców – jak dobierać kryteria oceny uwzględniające specyfikę dostawy

szkolenia

E-82 Ocena zewnętrznych dostawców – jak dobierać kryteria oceny uwzględniające specyfikę dostawyCelem spotkania
jest praktyczne omówienie procesu dotyczącego wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem oceny zewnętrznych dostawców.

Program szkolenia, oparty na konkretnych, praktycznych przykładach będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

– Procedura zakupów: cel, zawartość, formy prowadzenia zapisów;
– Zasady określania, przeglądu i zatwierdzania wymagań laboratorium dla dostarczanych z zewnątrz wyrobów
i usług
– Określanie kryteriów oceny, wyboru, monitorowania wykonania i ponownej oceny zewnętrznych dostawców
– Przykłady formułowania kryteriów oceny uwzględniających specyfikę dostawy np. zakup usługi badań biegłości (kompetentny organizator PT), zakup CRM (kompetentny producent CRM) itp.
– Ustalanie wymagań kompetencyjnych dla personelu upoważnionego do oceny zewnętrznych dostawców
– Zasady współpracy z zewnętrznym dostawcą w zakresie usług badawczych
– Audit u zewnętrznego dostawcy
– Wskazówki dotyczące prowadzenia auditu wewnętrznego w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz

Szkolenie kierujemy do:

  • kadry zarządzającej laboratorium

  • personelu odpowiedzialnego za proces zakupów w laboratorium

  • pracowników działu zakupów

  • personelu upoważnionego do oceny zewnętrznych dostawców

  • auditorów wewnętrznych

Harmonogram: 11.03.2021, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Zapraszamy !