Home » Szkolenie » E-81 Skuteczny przegląd zarządzania w laboratorium – jak go efektywnie przeprowadzać i dokumentować

szkolenia

E-81 Skuteczny przegląd zarządzania w laboratorium – jak go efektywnie przeprowadzać i dokumentować

Celem spotkania jest praktyczne omówienie procesu realizacji przeglądu zarządzania w laboratorium aby było efektywnym narzędziem zapewnienia przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania

W trakcie spotkania, prowadzonego w oparciu o konkretne przykłady dowiesz się m.in.:

 • Co oznacza zapewnienie przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarzadzania w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;2018-02;
 • Kto powinien odpowiadać za przygotowanie i realizację poszczególnych etapów przeglądu zarządzania;
 • Jak przygotować i udokumentować dane wejściowe i wyjściowe;
 • Jak formułować cele i zadania wynikające z przeglądu aby stały się skutecznym narzędziem doskonalenia działalności laboratoryjnej;
 • W jaki sposób ocenić i udokumentować skuteczność systemu zarządzania i jego procesów;
 • Jak udoskonalić formę zapisów z przeglądu zarządzania;

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry zarządzającej laboratorium;
 • personelu odpowiedzialnego za system zarządzania jakością w laboratorium;
 • pracowników działów jakości;
 • kierowników i członków zespołów projektowych w laboratorium;
 • auditorów wewnętrznych;
 • kierowników i pracowników technicznych laboratorium.

Harmonogram: 25.02.2022 godzina 13:00-14:30

Prowadząca: Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)