Home » Szkolenie » E-79 Sprawozdawczość, opłata produktowa z tytułu opakowań i opłata recyklingowa

szkolenia

E-79 Sprawozdawczość, opłata produktowa z tytułu opakowań i opłata recyklingowa


Jeśli:

  • dokonujesz importu/eksportu produktów w opakowaniach,

  • pakujesz swój produkt w opakowanie i wprowadzasz na rynek, „dodajesz” swoje opakowanie do produktu już zapakowanego,

  • dokonujesz importu/eksportu opakowań, wytwarzasz opakowania,

  • lub prowadzisz jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego – do 11 września 2020r.

MASZ OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Szkolenie kierujemy do :

Wprowadzających produkty w opakowaniach, eksportujących i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – wpis w dziale VI, tab. IV BDO.

Wprowadzających opakowania oraz eksportujących opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – wpis w dziale VI, tab. V BDO.

Prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – wpis w dziale VI, tab. VII BDO.

 

Harmonogram: 03.09.2020  godz. 10:00 – 11:30 


Łukasz Pawlak –
specjalista, aktualnie pracujący w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, Referat Polityki Ekologicznej, członek  Zespołu ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach.


Zapraszamy!