Home » Szkolenie » E-77 Zwiększenie wydajności (nawet 50%) biologicznych oczyszczalni ścieków, regulacja pH, walka z pianą i odorami – jedna technologia, wiele zastosowań.

szkolenia

E-77 Zwiększenie wydajności (nawet 50%) biologicznych oczyszczalni ścieków, regulacja pH, walka z pianą i odorami – jedna technologia, wiele zastosowań.

Wykorzystanie gazów technicznych, tj. czysty tlen, dwutlenek węgla oraz ozon w oczyszczalniach ścieków to skuteczna alternatywa dla kosztownych modernizacji tych obiektów (zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych).

Wykorzystanie czystego tlenu w komorach biologicznych skutecznie rozwiązuje problem związany z deficytem tlenu, a tym samym zapobiega powstawaniu odorów. Zauważalne jest również skuteczne usunięcie piany.

Dwutlenek węgla to skuteczny, a przede wszystkim bezpieczny “zamiennik” dla silnych kwasów mineralnych. W reakcji z wodą tworzy kwas węglowy dzięki czemu możliwe jest obniżenie pH.

Ozon jest niezwykle silnym utleniaczem, ze względu na bardzo wysoki potencjał utleniania, gaz ten może być z powodzeniem wykorzystywany do przekształcania toksycznych i/lub nieulegających biodegradacji zanieczyszczeń. Dodatkowo to również skuteczny sposób na walkę z bakteriami nitkowatymi, które znacząco wpływają na eksploatację oczyszczalni.

W prezentacji zostaną przedstawione konkretne instalacje, w których wykorzystano gazy techniczne oraz korzyści wynikające z ich zastosowania.

Prowadzący: ekspert w zakresie wykorzystania gazów technicznych w oczyszczalniach ścieków

Harmonogram: 25.08.202 godz 10:00

Cena: dla uczestników z woj. pomorskiego 150 zł+VAT23%, dla pozostałych 180 zł +VAT23zł