Home » Szkolenie » E-73 Niepewność pobierania próbek ścieków

szkolenia

E-73 Niepewność pobierania próbek ścieków

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na webinar podczas dotyczący niepewności pobierania próbek ścieków.

Podczas szkolenia zostanie omówione;

  • w jaki sposób przeprowadzić  walidację pobierania próbek,
  • jak praktycznie zapewnić miarodajność pobierania próbek zgodnie
    z wytycznymi normy PN-EN ISO 5667-14.

Szkolenie kierujemy do:  kierowników i pracowników laboratoriów

Harmonogram: 19.02.2021, godz. 10:00 – 11:30


Prowadzący:
Tomasz Tomaszewski –
 Kierownik Laboratorium Analizy Wody i Ścieków, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostródzie

 

Zapraszamy !