Home » Szkolenie » E-72 Baza danych o odpadach w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym – ewidencja odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych, sprawozdania i wnioski w systemie BDO

szkolenia

E-72 Baza danych o odpadach w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym – ewidencja odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych, sprawozdania i wnioski w systemie BDO

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczął funkcjonować moduł ewidencyjny oraz sprawozdawczy „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). Zderzenie rzeczywistości z rejestrem BDO doprowadziło do szeregu praktycznych problemów. Do dziś wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zastanawia się:

  • czy wystawiać karty przekazania odpadów dla komunalnych osadów ściekowych przekazywanych rolnikom gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha?
  • jak prowadzić kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych?
  • jak postępować z odpadami wytworzonymi podczas usuwania awarii lub realizacji inwestycji w terenie?
  • jak i kiedy wystawiać karty przekazania odpadów?
  • czy można jeszcze prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej?
  • do kiedy i jak złożyć sprawozdania o wytworzonych odpadach za 2019 r.?
  • jak złożyć wniosek aktualizacyjny w systemie BDO?

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przepisy ustawy o odpadach dotyczące BDO już kilkukrotnie uległy zmianie, przy czym ostatnie zmiany były spowodowane COVID-19.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest z jednej strony przedstawienie najnowszych zmian prawa, a z drugiej omówienie praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem BDO w przedsiębiorstwie wod-kan.

Adresaci szkolenia: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych, a także urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, podmioty przyjmujące osady ściekowe od przedsiębiorstw wod-kan.

Harmonogram:

10:00 – 10:05     Wprowadzenie
10:05 – 10:35      Status prawny przedsiębiorstwa wod-kan w świetle przepisów dotyczących BDO
10:35 – 11:05      Odpady w przedsiębiorstwie wodkan
11:05 – 11:35        Wpis do rejestru BDO
12:30 – 13:15        Sesja pytań i odpowiedzi

Szczegółowy PROGRAM – do pobrania w sekcji Pliki do pobrania

Prelegenci

Mikołaj Maśliński, prawnik, właściciel Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. Przeprowadził audyt BDO w kilkudziesięciu firmach oraz na bieżąco pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu ewidencji odpadów. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki. Jest autorem kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Wodociągi-Kanalizacja, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Gdańską Fundacją Wody.

 

 

Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, inżynier ochrony środowiska, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowałam się nadzorem i kontrolą zakładów i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu. Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczę w procesach legislacyjnych.

Łukasz Pawlak – specjalista, aktualnie pracujący w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, Referat Polityki Ekologicznej, członek  Zespołu ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach.

 

Uczestnicy szkolenia będą mogli zakupić dowolny kurs „Ewidencja odpadów w BDO” ze zniżką 50%, w którym jest krok po kroku pokazane jak wystawiać karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów.   

Więcej informacji o kursie tutaj: https://mikolajmaslinski.pl/ewidencja-odpadow-w-bdo-kurs-online