Home » Szkolenie » E-71 Pobieranie próbek ścieków – wytyczne normy PN-ISO 5667-10, sprzęt do pobierania.

szkolenia

E-71 Pobieranie próbek ścieków – wytyczne normy PN-ISO 5667-10, sprzęt do pobierania.

Szanowni Państwo ,

Zapraszamy na webinar który rozpocznie cykl spotkań dotyczących pobierania próbek ścieków.
Na pierwszym spotkaniu omówimy:

 • Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków według normy PN-ISO 5667-10
  (program, czas i częstotliwość, uwzględnienie zmienności przepływu i/lub stężenia, czynniki
  i warunki wpływające na pobieranie próbek, wybór techniki pobierania próbek

 • Sprzęt do pobierania próbek –  ręczny, automatyczny (wymagania według normy PN-EN 16479),
  praktyczne zastosowanie, przygotowanie sprzętu do poboru,
  niezbędne czynności końcowe, naczynia do pobierania próbek

 • Sprawdzenie i kalibracja sprzętu, kolejne czynności po zakończeniu poboru – dobre nawyki.

Harmonogram: 29 września 2020 godz. 10:00 – 11:30 


Prowadzący: Tomasz Tomaszewski, Kierownik Laboratorium Analizy Wody i Ścieków, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostródzie

 

Zapraszamy !