Home » Szkolenie » E-7: Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości i kontroli jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowania z nimi według nowej PN-EN ISO 5667-14:2016-11

szkolenia

E-7: Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości i kontroli jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowania z nimi według nowej PN-EN ISO 5667-14:2016-11

W listopadzie 2016 r. ukazała się w angielskiej wersji językowej nowa norma dotycząca pobierania próbek. Norma ta powinna uzyskać status normy krajowej najpóźniej do lutego 2017 roku, a sprzeczne z nią normy krajowe do tego czasu powinny być wycofane. Wytyczne dotyczące wyboru i stosowania różnych technik zapewnienia jakości i kontroli jakości zawarte w tej normie odnoszą się do ręcznego pobierania próbek wód powierzchniowych, wody pitnej, ścieków, wód gruntowych i morskich.