Home » Szkolenie » E-69 Badania wody na pływalni – audyt pionowy w laboratorium.

szkolenia

E-69 Badania wody na pływalni – audyt pionowy w laboratorium.

Szanowni Państwo,

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w obszarze badań wody na pływalni, w tym:

– uzgadnianiem warunków badań (przegląd zlecenia),
– spełnienie wymagań obszaru regulowanego,
– proces pobierania próbek wody na pływalni,
– postępowanie z obiektami do badań,
– zarządzanie zasobami, w tym:
* nadzór nad wyposażeniem wykorzystywanym w terenie,
* upoważnienia dla personelu zaangażowanego w proces badawczy,
* warunki środowiskowe,
– elementy weryfikacji metod,
– sposób wyrażania wyników,
– zawartość sprawozdań z badań,
– stwierdzenie zgodności z wymaganiami.

Harmonogram spotkania: 07.09.2020  godzina 10:00 – 12:00

Wykładowca:  Katarzyna Szczepanek,  Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.


Zapraszamy!