Home » Szkolenie » E-64 Najczęściej popełniane błędy podczas badań konduktometrycznych – na przykładzie przewodności elektrycznej właściwej.

szkolenia

E-64 Najczęściej popełniane błędy podczas badań konduktometrycznych – na przykładzie przewodności elektrycznej właściwej.

Zagadnienia które zostaną omówione podczas webinaru:

  • omówienie badania  konduktometrycznego na podstawie przewodności elektrycznej właściwej
  • najczęściej popełniane błędy
  • przygotowanie przyrządu do pomiaru
  • weryfikacja przyrządu
  • wykonanie badania
  • sprawdzenie poprawności zapisów z badania

Harmonogram: 15.06.2021  godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca:
Katarzyna Ulas
  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!