Home » Szkolenie » E-58 Technika pomiarowa spektrofotometria – krzywa kalibracyjna, weryfikacja zapisów z potwierdzania ważności wyników

szkolenia

E-58 Technika pomiarowa spektrofotometria – krzywa kalibracyjna, weryfikacja zapisów z potwierdzania ważności wynikówCel szkolenia:
omówienie techniki spektrofotometrycznej w codziennej pracy laboratoryjnej.

Spektrofotometria – technika pomiarowa (ilościowy pomiar – transmisji lub odbicia światłą przez próbkę).
Na przykładzie oznaczania żelaz zgodnie z normą PN ISO 6332:2001, oraz z zastosowaniem metody testowej. Przykład potwierdzenia równoważności metody.

Harmonogram: 19.02.2021 r. w godzinach od 13.00 – 14.30

Prowadzący: Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący
i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy !