Home » Szkolenie » E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.

szkolenia

E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.


Zapraszamy do szkolenia z dziedziny mikrobiologii laboratoryjnej znowu w GFW.

Cel szkolenia:

Omówienie znowelizowanej normy, w której określono metody postępowania w celu wykrywania i oznaczania liczby bakterii Legionella w próbkach wody oraz innych matryc. Przedstawione metody mają zastosowanie do wszystkich rodzajów próbek wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody basenowej, wody technologicznej, wód naturalnych oraz ścieków.

Program szkolenia:

  • omówienie zmian wynikających z nowelizacji normy,
  • charakterystyka badanych matryc,
  • zasady procedur badawczych,
  • charakterystyka i kontrola stosowanych pożywek mikrobiologicznych,
  • przedstawianie wyników badań.

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia on line.

11.10.2022 godzina 13.00-14.30

Wykładowca

dr Renata Matuszewska dr nauk medycznych, mikrobiolog, członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, wykładowca i konsultant z zakresu mikrobiologii sanitarnej, zajmuje się między innymi problematyką związaną z izolacją i wykrywaniem mikroorganizmów wskaźnikowych, chorobotwórczych występujących w wodach naturalnych oraz w sztucznych rezerwuarach wody, auditor techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych wody; aktywnie uczestniczy w pracach normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym z zakresu jakości wody, autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Zapraszamy serdecznie