Home » Szkolenie » E-53 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi w okresie pandemii. Dobra praktyka laboratoryjna.

szkolenia

E-53 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi w okresie pandemii. Dobra praktyka laboratoryjna.

Etap pobierania próbek wody do badań stanowi niezwykle istotny element procesu badawczego. Obejmuje on szereg czynności jakie powinien wykonać próbkobiorca przed pobraniem a także w trakcie pobierania, które mogą zaważyć na jakości pobranej próbki.

 Program :

  • Pobieranie próbek wody do spożycia zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 5667-5:2017-10 ; PN-EN ISO 19458:2007

  • Instrukcje uzupełniające do pobrania wody do spożycia przez ludzi

  • Zapisy związane z pobieraniem próbek

  • Ocena ryzyka pobierania próbek

  • Ewentualne błędy podczas pobierania próbek wody do spożycia

  • Uzupełnienie procedur i instrukcji o pobieranie próbek w czasie pandemii

  • Zapisy związane z pobieraniem próbek podczas pandemii

  • Gospodarka odpadami powstałymi podczas pobierania próbek

  • Zbieranie danych przy pobieraniu próbek z wykorzystaniem technologii elektronicznych

Harmonogram:  23 kwietnia 2021  godz. 9:30 – 11:00

Prowadzący: Mirosław Wende –  konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków, praktyk laboratoryjny

Zapraszamy również:

E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni

W przygotowaniu webinar : Pobieranie próbek wody z jezior.
Planowany termin na drugą połowę maja

 

Zapraszamy