Home » Szkolenie » E-52 Strategie redukcji strat wody w pigułce

szkolenia

E-52 Strategie redukcji strat wody w pigułce

 

 

Szanowni Państwo,

W prezentacji zostaną przedstawione zalecane kroki postępowania przy tworzeniu strategii obniżania i utrzymania niskiego poziomu strat wody w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną kwestie opomiarowania produkcji i zużycia, bilansowania, sektoryzacji sieci oraz regulacji ciśnienia na podstawie wykonanych przez autora audytów i wdrożeń z ostatnich kilkunastu lat.

Prowadzący: dr inż. Wojciech Koral – adiunkt Politechniki Śląskiej w Gliwicach Katedry Inżynierii Wody
i Ścieków, jednocześnie od ponad 20 lat związany z PWiK w Gliwicach.  Zajmuje się zagadnieniami eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych – m.in. regulacją ciśnienia, bilansowaniem zużycia wody, gospodarką wodomierzową, opomiarowanie sieci, obniżaniem strat wody, badaniami pomp i pompowni, analizami awaryjności sieci.
Współpracuje lub współpracował z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami wodociągowymi w Polsce, m.in.
w Gliwicach, Bytomiu, Będzinie, Jaworznie, Bolesławcu, Lublinie, Chodzieży, Andrychowie i wielu innych.

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017


Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2020  godz. 13:00 – 14:30 


Zapraszamy!