Home » Szkolenie » E-5 Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością

szkolenia

E-5 Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością

Webinarium kierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych, kierowników laboratoriów, kierowników ds. jakości, osób odpowiadających za sterowanie jakością badań w laboratoriach badawczych.

Zakres tematyczny:

  • planowanie udziału w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych;
  • kryteria wyboru programu badań biegłości;
  • interpretacja wyników otrzymanych w badaniach biegłości (współczynnik z-score, z’-score, En);
  • wykorzystanie wyników badań biegłości w procesie walidacji metod, potwierdzania równoważności metod, szacowaniu niepewności metody;
  • wymagania i wytyczne PCA w zakresie badań biegłości.

Start webinarium godzina 10:00.