Home » Szkolenie » E-407 Kurs ręcznego i automatycznego pobierania próbek ścieków

szkolenia

E-407 Kurs ręcznego i automatycznego pobierania próbek ścieków

Dwudniowy przedwakacyjny kurs on-line pobierania próbek ścieków kierowany jest do osób pobierających próbki oraz biorących udział w tym procesie ze strony Laboratorium jak i nadzorujących pobieranie.

Podczas kursu omawiane będą przepisy prawa, przygotowania do procesu pobierania, tworzenie zapisów związanych z pobieraniem i czynnościami związanymi przed i po pobieraniu.

Kurs powstał w związku z licznymi zapytaniami naszych słuchaczy w tym zakresie.
W czasie kursu spotkacie się państwo ze specjalistami z zakresu pobierania próbek i wykonywania badań środowiskowych podczas pobierania, tworzących dokumenty systemowe i związane z praca analityka terenowego. Szkolący na co dzień są praktykami i pracują w Laboratoriach Akredytowanych od wielu lat.

Podczas dwóch dni kursu będziecie Państwo mogli zadawać pytania za pomocą czatu a także mikrofonu. W ciągu 6 dni po zakończonym szkoleniu będziecie Państwo mogli przysłać pytanie omawianym zakresie.

I dzień  6 czerwca – 9:00-15:00
zostaną omówione:
-przepisy prawa,

-scharakteryzowana ogólnie norma PN-ISO 5667-10
-szczegółowo omówiony będzie proces ręcznego pobierania ścieków
-procesy pomiarów terenowych związanych z pobieraniem takich jak temperatura, pH , warunki środowiskowe.
– ćwiczenia z tworzenia Planu Pobierania Próbek, zasad utrwalania i transportowania oraz pracy z takimi dokumentami systemowymi takimi jak Sprawozdanie z pobierania próbek i tworzenia zapisów związanych z całym procesem.

Szkolenie w tym dniu prowadzi  Mirosław Wende, wieloletni Konsultant i Ekspert Gdańskiej Fundacji Wody w zakresie pobierania próbek środowiskowych i badań terenowych oraz analityki wody i ścieków.

II dzień  7 czerwca – 9:00-14:00 
zostaną omówione:
– wymagania prawne wynikające z Rozporządzenia z 15 lipca 2019 poz. 1311;
– automatyczne pobieranie próbek złożonych: rodzaje próbek, wymagania sprzętowe i ich możliwości;
– wybór punktów pobierania a reprezentatywność próbki;
– niezbędne czynności personelu w właściwym nadzorowaniu automatycznych podbieraków oraz podczas prawidłowo wykonywanych pobrań.
– krótka instrukcja weryfikacji metody pobierania z wykorzystaniem autopobieraków.

Szkolenie w tym dniu prowadzi Małgorzata Kurantowicz,  specjalistka, w zakresie pobierania i analizy próbek ścieków. Z doświadczeniem  jako kierownik techniczny w systemie zarządzania laboratorium według ISO 17025 oraz audytor wewnętrzny tego systemu zarządzania oraz ISO 9001. Aktualnie pracuje w laboratorium analiz ścieków.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)