Home » Szkolenie » E-405 Zakupy usług i dostaw. Praktyczne przykłady tworzenia kryteriów oceny dostawców wszystkich usług niezbędnych w akredytowanym laboratorium.

szkolenia

E-405 Zakupy usług i dostaw. Praktyczne przykłady tworzenia kryteriów oceny dostawców wszystkich usług niezbędnych w akredytowanym laboratorium.

W trakcie szkolenia zostaną omówione:
– jak właściwie formułować kryteria zakupowe na przykładzie usługi wzorcowania, szkolenia personelu, zakupu wyposażenia, badań biegłości.
– omówienie procedury zakupów usług i dostaw – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
– przykładowe kryteria wymagań dla dostawców usług, jak je tworzyć;
– jak oceniać zakupy i usługi: na przykładzie wzorcowania, szkolenia personelu, i badań PT/ILC;
– jak dostosować wymagania systemu zarządzania do istniejącej już w firmach struktury zakupowej.

Harmonogram: 25 czerwca 2024, godz. 9:00 – 11:00

Przewidzieliśmy dla Państwa po głównej części spotkania, 20 min na dyskusje i zadawanie pytań – za pomocą czatu lub mikrofonu.

Prowadząca: Małgorzata Kurantowicz -25 lat pracy w laboratorium badawczym wody i ścieków, w tym 20 lat w laboratorium akredytowanym. 15 lat jako kierownik techniczny w systemie zarządzania laboratorium według ISO 17025.
18 lat jako auditor wewnętrzny tego systemu zarządzania oraz ISO 9001. Ukończone szkolenie na auditora w PCA.  Od 2004 do 2020 roku szkolenia w ramach współpracy z firmą POL-EKO Aparatura Sp.j..
Aktualnie pracuje w laboratorium analiz ścieków.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)