Home » Szkolenie » E-39 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnych

szkolenia

E-39 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnychCelem spotkania
jest praktyczne omówienie zagadnienia kart kontrolnych jako niezawodnego narzędzia stosowanego w laboratorium do potwierdzania ważności wyników zgodnie z obowiązującymi dokumentami i aktualnymi wytycznymi.

Podczas webinarium w praktyczny sposób zostanie przedstawione zagadnienie konstruowania. Interpretacja kart kontrolnych z jednoczesnym wskazaniem najczęściej popełnianych błędów, oraz mylnej interpretacji wyników.  W konkretny, zwięzły sposób przypomnimy sobie m.in. jakie mamy typy kart kontrolnych, w jaki sposób je konstruować, jaką dobrać kartę do realizacji założonego celu,  kiedy stosować stałe, a kiedy zmienne linie ostrzegawcze i działania.  Jakie stosować techniki statystyczne do ich oceny i porównania, kiedy można/trzeba założyć nową kartę. Skupimy się na mechanizmie analizy trendów jako narzędzia monitorowania jakości wyników  w czasie, wyciągania z tego odpowiednich wniosków i w razie potrzeby podejmowania działań naprawczych. Na zakończenie kilka wskazówek na temat wykorzystania i powiązania wyników z kart kontrolnych z weryfikacją/walidacją metody

Uwaga! Zmiana terminu

Harmonogram:
04.03.2021 godz. 13.00-14.30


Prowadząca:
Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

 


ZAPRASZAMY!