Home » Szkolenie » E-43 Audyt wewnętrzny – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

E-43 Audyt wewnętrzny – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczącej audytów wewnętrznych.
-interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących zarządzania audytami
-przedstawienie zasad zarządzania audytami i programem audytów z uwzględnieniem wymagań normy ISO 19011:2018

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych jak
i początkujących.

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo:

-czym jest program a czym metoda audytu
-jak powiązać ze sobą cele działalności laboratorium z celami programu audytów i celami poszczególnych audytów
-jak racjonalnie, z uwzględnieniem specyfiki laboratorium opracować strategię audytową
-jak stworzyć kryteria wyboru audytorów

W programie

Jak odczytywać normę PN-EN ISO/IEC 17025
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań dotyczących audytów wewnętrznych
Podstawy zarządzania audytami wewnętrznymi (PN-EN ISO 19011:2018 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)
z uwzględnieniem ryzyka

-kryteria i zakres audytów
-program i metoda audytu
-cele programu audytów a cele audytu
-ryzyko i ustalenie programu audytów
– wdrożenie programu audytów
-planowanie audytu
-zasady audytowania
-audytorzy: kompetencje i ocena

Pytania uczestników

Harmonogram:  19.10.2021,   godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!