Home » Szkolenie » E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.

szkolenia

E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.


Gdańska Fundacja Wody zaprasza na szkolenie on line.

Celem spotkania jest praktyczne przedstawienie zagadnienia analizy i wykorzystania wyników programów PT/ILC w praktyce laboratoryjnej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,  PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz dokumentów związanych w tym Polityki PCA DA-05.

Podczas webinarium w praktyczny sposób zostanie omówiona kwestia uczestnictwa, a także późniejszego wykorzystania i analizy wyników programów badań i porównań międzylaboratoryjnych w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych. Przedyskutujemy aktualne wymagania w zakresie zewnętrznego potwierdzania ważności wyników badań. W konkretny sposób, oparty na przykładach omówione zostaną kwestie związane z doborem odpowiednich kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie programów PT, a także metodami rozpatrywania ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w programach PT. Przypomnimy sobie stosowane przez organizatorów wskaźniki osiągnięć i sposób ich interpretacji. Zostaną przedstawione możliwości wykorzystania wyników programów PT do szacowania niepewności, weryfikacji już oszacowanej niepewności czy walidacji/weryfikacji metody. Na zakończenie skupimy się na mechanizmie analizy trendów jako narzędzia monitorowania jakości wyników PT/ILC w czasie.

Wykładowca:
Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Harmonogram: 24.08 godz 10:00 – 11:30

ZAPRASZAMY!