Home » Szkolenie » E-374 Oznaczanie różnych form azotu w próbkach ścieków

szkolenia

E-374 Oznaczanie różnych form azotu w próbkach ścieków

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań:

  • azotu ogólnego metodą spektrofotometryczną,
  • azotu azotanowego metodą spektrofotometryczną,
  • azotu azotynowego metodą spektrofotometryczną wg PN-EN 26777:1999,
  • azotu Kjeldahla metodą miareczkową wg PN-EN 25663:2001 oraz metoda z obliczeń
  • azotu organicznego – metoda z obliczeń

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium, do zapewnienia prawidłowego wdrożenia, a następnie wykonania oznaczeń różnych form azotu  w próbkach ścieków.

Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę w laboratorium wodno-ściekowym, jak i tych, którzy z metodą już pracują, by mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę.

Uczestnik zostanie zapoznany z zasadami wprowadzenia metody w laboratorium, w tym ustalenia zakresu wdrożenia, oceny uzyskanych wyników, konstrukcji budżetu niepewności oraz udokumentowania tego procesu. Dowie się m.in. jaka jest zasada metody, jak ustanowić i zapewnić spójność pomiarową, jak wykonać prawidłowo oznaczenie, na jakie elementy zwrócić uwagę, jak radzić sobie z potencjalnymi problemami, w tym czynnikami przeszkadzającymi oraz jak prezentować wyniki / rezultaty z badań w sprawozdaniach.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.Postępowanie z próbkami i wykonanie badań:
– pobieranie
– przygotowanie do badań
– wpływ czynników przeszkadzających
– stosowane wyposażenie i odczynniki
– wykonanie oznaczeń
– obliczenie oraz sposób wyrażania i prezentowania wyników / rezultatów w sprawozdaniach / raportach z badań (cyfry i miejsca znaczące).
2. Udokumentowanie procesu weryfikacji metod w laboratorium.
3. Potwierdzenie ważności wyników – ustalenie kryteriów akceptacji dla poszczególnych elementów monitorowania ważności wyników z wykorzystaniem danych z wdrożenia metody.
4. Wskazówki i przykłady z pracy laboratorium

Harmonogram 16 listopada 2023, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ