Home » Szkolenie » E-368 Badania ścieków – wymagania dla laboratorium ściekowego

szkolenia

E-368 Badania ścieków – wymagania dla laboratorium ściekowego

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium w analizach ścieków.

Zakres szkolenia:

  • Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badania ścieków

  • Czy akredytacja do badania ścieków jest potrzebna?

  • Normy i wartości parametryczne dla ścieków oczyszczonych – wymagania jakie stawia średniodobowa.

  • Metodyki referencyjne i równoważne z referencyjnymi badania ścieków

  • Ścieki przemysłowe, ścieki komunalne – kiedy badać?

  • Metody uproszczone badania ścieków.

  • Badania ścieków z przydomowych oczyszczalni – konieczność czy wymysł?

  • Problemy jakie możemy napotkać w badaniach ścieków

Harmonogram: 9 listopada 2023, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)