Home » Szkolenie » E-367 Badanie zawiesin wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007 w wodzie i ściekach

szkolenia

E-367 Badanie zawiesin wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007 w wodzie i ściekach

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody oznaczania: Zawiesin wg  PN-EN 872:2007+Ap1:2007 w wodzie i ściekach

Uczestnik dowie się co reguluje norma, w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metody w laboratorium oraz jak wykorzystać dane z weryfikacji metody do ustalenia kryteriów monitorowania ważności wyników.

ZAKRES SZKOLENIA:

Omówienie aparatury
Pobieranie próbek do oznaczania zawiesiny
Wyrażanie wyników
Sprawozdanie z badań
Weryfikacja metody
Potwierdzenie ważności wyników
Wskazówki i przykłady z pracy laboratorium

Harmonogram: 7 listopada 2023, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)