Home » Szkolenie » E-350 W jaki sposób merytorycznie, praktycznie przeprowadzić weryfikację metod mikrobiologicznych wody.

szkolenia

E-350 W jaki sposób merytorycznie, praktycznie przeprowadzić weryfikację metod mikrobiologicznych wody.

Sposób postępowania na przykładzie Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266:2009
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badania wody.
Omówione zostaną praktyczny sposób wykonania weryfikacji metody z omówieniem poszczególnych etapów od poboru próbek, poprzez wykonanie analiz do obliczenia wyników.

Harmonogram: 9 marca 2023, godz.  10:00-12:00

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą
w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno – ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)