Home » Szkolenie » E-347 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wodzie

szkolenia

E-347 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wodzie

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badania wody.
Obejmuje całość zagadnień związanych z praktycznym wykonaniem badań metodami / technikami referencyjnymi określonymi w przepisach prawnych dla poszczególnych rodzajów wód.

ZAKRES SZKOLENIA:

Omówienie obowiązujących metod związanych z mikrobiologicznym badaniem wody:

  • ogólna liczba bakterii w temp. 22 oC  i 36 oC wg normy PN-EN ISO 6222:2004
  • bakterii grupy coli i E. coli według norm: PN-EN ISO 9308-2:2014-06
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266:2009

Harmonogram: 7 grudnia 2023, godz.  10:00-11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)