Home » Szkolenie » B-17 Pływalnie – redukcja kosztów zużycia mediów z gwarancją na uzyskanie efektu

szkolenia

B-17 Pływalnie – redukcja kosztów zużycia mediów z gwarancją na uzyskanie efektu

Partner merytoryczny 

Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców odpowiadających za funkcjonowanie obiektów basenowych, pływalni, Aquaparków oraz innych obiektów sportowych.

Do uczestnictwa zapraszamy eksploatatorów obiektów pływalni w tym  energochłonnych obiektów sportowych
i wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką, wójtów, burmistrzów, starostów, pracowników urzędów gminnych i miejskich.

Ideą jest pobudzenie do racjonalnego działania w zakresie  możliwości ograniczenia wysokich kosztów eksploatacji obiektów basenowych, sportowych. Celem zaproszonych ekspertów będzie zapoznanie Uczestników z dostępnymi technologiami, jak również zwrócenie uwagi na problemy eksploatacyjne oraz możliwości ich rozwiązania
i ograniczania.
Przedstawimy jak przeprowadzić audyt energetyczny i cieplny na obiekcie basenowym.

Tematyka szkolenia: 

 • Redukcja kosztów eksploatacji instalacji wentylacyjnych i technologicznych w obiektach basenowych. Omówienie rzeczywistych realizacji.

 • Hybrydowe źródła ciepła i energii elektrycznej – korzyści i zagrożenia (fotowoltaika, pompy ciepła powietrzne i gruntowe, kogeneracja, instalacja solarna, źródła konwencjonalne).

 • Optymalna kosztowo modernizacja pływalni miejskiej na podstawie pogłębionego audytu energetycznego opartego o pomiary rzeczywistych parametrów powietrza i innych kluczowych wielkości – 2 studia przypadku.

 • System dofinansowania efektywności energetycznej – tzw. „białe certyfikaty” wraz z pokazaniem kilku studiów przypadku.

 • Optymalizacja kosztów energii poprzez dostosowanie mechanizmów zakupowych – czyli oszczędności wynikające z optymalnego doboru taryf oraz innych parametrów umownych

 • ESOK, a redukcja kosztów mediów na obiekcie

  1. „stare” rozwiązania czyli moduł technologiczny – możliwość bieżącej kontroli zużycia mediów (prąd, woda, gaz) przez poszczególne obiegi.

  2. nowy ESOK – omówienie możliwości wyłączania oświetlenia i wszelkich innych urządzeń gdy nie ma klientów (np. wyłączamy światło w pomieszczeniach szatni, w przebieralniach, itp. jeśli nie ma tam klientów, wyłączamy pompy atrakcji jeśli na hali basenowej lub w pobliżu atrakcji nie ma klientów).

 • Ocena możliwości redukcji zużycia ciepła i energii elektrycznej w obiekcie basenowym, prognozowanie oszczędności w odniesieniu do obecnego zużycia (np. na podstawie danych z faktur). Omówienie przykładów przekazanych przez uczestników szkolenia (chętni proszeni są o przesłanie wcześniejsze informacji technicznych dotyczących ich obiektów – lista niezbędnych informacji dosłana będzie w poniedziałek)

 • Dodatkowe atrakcje na pływalni bez inwestycji! 

Harmonogram i Program Szkolenia .docx

16.02 9.30-15.30

17.02 9.30-14.00

Wykładowcy: Zbigniew Wnukowicz – inż. praktyk, który swoje doświadczenie zaczął od pracy na warszawskim basenie, szerokie doświadczenie w technikach wentylacyjnych i cieplnych przekazuje w międzynarodowej firmie, zajmującą się sprzedażą central wentylacyjnych na całym świecie, jest właścicielem firmy Elbas.

Marek Amrozy: Kierownik działu efektywności energetycznej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Doświadczony audytor energetyczny, specjalista ds. efektywnego wykorzystania i wytwarzania energii. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Autor lub współautor kilkuset audytów energetycznych z zakresu: procesów technologicznych, budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz koordynator zespołów eksperckich wykonujących audyty energetyczne przedsiębiorstw. Koordynator zespołów eksperckich weryfikujących inwestycje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw zrealizowane ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Audytor wiodący ISO 50001. Specjalista w zakresie redukowania śladu węglowego przedsiębiorstw.

Marcin Piaskowski – ekspert od  systemów ESOK informatyka obiektów sportowych i rekreacyjnych, doradca w zakresie: – inwestycji i budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych – planowania funkcjonalnego obiektów w zakresie obsługi informatycznej

Adrian WyrobekWatermania to atrakcje wodne oraz aqua eventy na basenach, które nadają nowy wymiar spędzania czasu na pływalni. Kolorowe tory przeszkód WIBIT przyciągają tłumy na każdą pływalnię, która odtąd nie będzie kojarzyła się tylko z monotonnym pływaniem, ale i świetną rodzinną zabawą.

 

O NAPE S.A.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

NAPE S.A. specjalizuje się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu analiz energetycznych, modelowaniu energetycznym, sporządzaniu audytów i świadectw energetycznych.

NAPE S.A. prowadzi szkolenia i publikuje podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizuje także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną, finansowaniem modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

NAPE S.A. wpiera w pozyskaniu dofinansowania na modernizacje ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej, np. w systemie tzw. „białych certyfikatów”. NAPE pełni też często rolę weryfikatora poprawności inwestycji pod względem efektywności energetycznej – np. w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla przedsiębiorstw PolSEFF i PolSEFF2 finansowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy też Programu Green Initiative finansowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny a skierowanego do przedsiębiorców.

Cena za szkolenie nie obejmuje ceny za nocleg.

Rezerwacja samodzielna w Dworze Uphagenana hasło GFW

Pokój jednoosobowy – 190
Pokój dwuosobowy   – 220