Home » Szkolenie » E-337 Jakość wody – oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej wg PN-EN 27888:1999

szkolenia

E-337 Jakość wody – oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej wg PN-EN 27888:1999

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody oznaczania: przewodności elektrycznej właściwej  wg PN-EN 27888:1999  w wodzie i ściekach.

Uczestnik dowie się co reguluje norma, w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metody w laboratorium oraz jak wykorzystać dane z weryfikacji metody do ustalenia kryteriów monitorowania ważności wyników.

Zakres szkolenia:

Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badania przewodności  w wodzie oraz ściekach.

Omówienie aparatury, czujników konduktometrycznych.

Wzorcowanie i kalibracja konduktometru.

Pobieranie próbek do oznaczania przewodności.

Przygotowanie do pomiarów.

Wyrażanie wyników.

Sprawozdanie z badań.

Weryfikacja metody.

Potwierdzenie ważności wyników.

Wskazówki i przykłady z pracy laboratorium.


Harmonogram
: 19 października 2023, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)