Home » Szkolenie » E-326 Prawidłowe wdrożenie metody oznaczania fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006

szkolenia

E-326 Prawidłowe wdrożenie metody oznaczania fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody oznaczania:
fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006 (metoda referencyjna).
Uczestnik dowie się co reguluje norma, w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metody w laboratorium oraz jak wykorzystać dane z weryfikacji metody do ustalenia kryteriów monitorowania ważności wyników.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.  Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badań wody i ścieków.
2.  Aparatura, odczynniki i wymagania formalne
3.  Plan weryfikacji dla metody
4. Przygotowanie próbek analitycznych do oznaczenia metodami zgodnie z normą
5.  Przeprowadzenie reakcji barwnych
6.  Weryfikacja metody na przykładzie oznaczania fosforanów
7.  Sprawozdanie z badań
8.  Potwierdzenie ważności wyników
9.  Wskazówki i przykłady z pracy laboratorium

Harmonogram: 23 listopada 2023, godz.  10:00-11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)