Home » Szkolenie » E-308 Uczymy się na błędach – skuteczna eliminacja i właściwe postępowanie w stwierdzonych przypadkach niespełnienia wymagań w różnych obszarach technicznych pracy w laboratorium

szkolenia

E-308 Uczymy się na błędach – skuteczna eliminacja i właściwe postępowanie w stwierdzonych przypadkach niespełnienia wymagań w różnych obszarach technicznych pracy w laboratorium

Cel szkolenia:

Przekazanie informacji o często popełnianych błędach w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Zakres szkolenia:

  • Przedstawienie przykładowych niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności w różnych obszarach wymagań akredytacyjnych, w tym wynikających z nowelizacji normy.

  • Omówienie przyczyn, skutków i zakresu występowania niezgodności.

  • Omówienie działań mających na celu usunięcie niezgodności oraz wyeliminowanie pojawienia się niezgodności

    w przyszłości, postępowania ze skutkami niezgodności, analiza ryzyka.

Harmonogram: 15.11.2022, godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca: Ewa Such– praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w laboratorium, ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,  wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Auditor w laboratoriach obszaru wodno-ściekowego.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)